Engle krystaller

 

Vil du kjenne på engle energier? Da er dette pakken for deg!

I denne pakken kan du få en av hver av engelene Seraphim, Trone og Kjerubel energi. Det er meget høyfrikvent energi og kan kjennes veldig godt hvis du er sensitiv. Disse englene er fra de høyeste dimmensjonene og er beskrevet i gamle skrifter.

600 kr. inkl. porto. (40 kr) Paypal eller vipps:

nr. 91545 og send en mail til eirasperspektiv@gmail.com

Englehierarkiet er malt i kuppelen i Baptisteriet til Domkirken i Firenze. Selv om jeg ikke tror på at det finnes et hierki, tror jeg på at det finnes forskjellige funksjoner engler har.
Pseudo-Dionysius Areopagitten utviklet en lære om englene der han plasserer dem i det Himmelske hierarki etter deres funksjon og i hvilken avstand de er fra det guddommelige. Og i det systemet er Serafene, Tronene og Kjerubene plassert i Første orden av alle englene. (Wiki)

Første orden
Serafene Kjerubene Tronene
Andre orden
Maktene Kreftene Herredømme
Tredje orden
Fyrstedømme Erkeengler Engler

Du kan også kjøpe disse en og en:

Seraphim Engel energi

Denne krystallen er en bergkrystall fyllt med Seraphim engel energi. Serafene er de høyeste av alle engler og har en soft kjærlig energi, men som for noen kan kjennes godt. Jeg blir alltid veldig stor av den, og jeg kan kjenne kraften i meg selv. Den føles på hjertet og i hodet, og noen ganger ringer det i ørene også, men den kan kjennes forskjellig fra person til person. Den er også kjent for å «brenne» igjennom det som er vanskelig og belyser og hjelper deg til å komme videre i din utvikling.

Dette er en bergkrystall på ca. 3-4 cm.

Kjøp krystallen med paypal eller vipps nr: 91545 og send en mail til eirasperspektiv@gmail.com med adressen din.

255 kr. inkl.porto


Trone Engel energi

Denne krystallen er virkelig høyfrekvent! Man kan kjenne den godt i hodet og i hjertet. Det er ikke uvanlig å bli svimmel fordi man trekkes opp i frekvent. Den er en av 3 engle energier som er de øverste i «hiarkiet». Trone engelen er kjent for å vokte tronen fra de gamle beskrivelsene. Og det kan føles veldig beskyttende, som om man har sin egen beskytter. Denne krystallen gir deg en healing som er ganske kraftig og ofte også en oppgradering av systemet. Det kan føles noe mer enn en «vanlig» healing.

Dette er en bergkrystall på ca. 3-4 cm.

Kjøp krystallen med paypal eller vipps nr: 91545 og send en mail til eirasperspektiv@gmail.com med adressen din.

255 kr. inkl.porto

 

Kjerubel Engel energi

Denne engelen er ofte vist som et liten fyldig barn med lyse krøller og noen ganger pil og bue i hendene, men fra tidligere skrifter blir de beskrevet som voktere av Edens hage.

Denne er fylt av kjærlighet og hjertet mitt utvides bare av å tenke på den.

Dette er en bergkrystall på ca. 3-4 cm.

Kjøp krystallen med paypal eller vipps nr: 91545 og send en mail til eirasperspektiv@gmail.com med adressen din.

255 kr. inkl.porto